Avslutade projekt

 Hittills har våra projekt främst varit inriktade på energibesparing i kombination med förbättrad inomhusmiljö. Samtliga våra fastigheter har genomgått en kartläggning avseende energiförbrukning. Med denna kartläggning som grund har vi genomfört vårt energibesparingsprojekt.

Förutom detta har även ett antal förbättringsprojekt genomförts såväl inomhus som utomhus.

Nedan följer en sammanställning av avslutade projekt.

- Fasadrenovering utav Järpen 3.

- Samtliga träfasader och metallytor omålade på Almen 13.

- Omklädningsrum och duschutrymmen renoverade på Almen 13.

- Renoverat omklädningsrummen för damer och herrar Järpen 3.

- Renoverat köket i polis huset Almen 13.

- Bytt ventilationssystem och värmeväxlare Almen 13.

- Bytt ventilationssystem och värmeväxlare, installerat återvinning Järpen 3.

- Ombyggnad, översyn av ventilationssystem och värmesystem Grönsiskan 8.

- Entré renovering utan järpen 3, även känt som COOP