Industrimark

I nära anslutning till Arla Food´s och Arlarondellen finns i Vimmerby  c:a 20.000 kvm industrimark. Detaljplanen är generös och närheten till riksväg 40 gör marken till  ett attraktivt objekt.

Vid intresse av industrimark klicka här