Hyresgäster

Våran hyresgäster är våra viktigaste partners. Vi är stolta över att samarbeta med så många välkända varumärken. Vår förhoppning är att även våra partners ska känna stolthet att samarbeta med oss. Vår ambition är att vara en lyhörd och bra hyresvärd med snabba beslutsvägar.