Intresseanmälan industrimark

I nara anslutning till Arla Food´s och Arlarondellen finns  c:a 20.000 kvm industrimark. Detaljplanen är generös och närheten till riksväg 40 gör marken till  ett attraktivt objekt.

Området utgörs idag av råmark med fastställd detaljplan och kan förvärvas i sin helhet eller i delar. Olika grader av exploatering kan diskuteras eller genomföras i samarbete, allt efter dina behov.

Oavsett vad du söker tveka inte att skicka in din intresseanmälan nedan.

Intresseanmälan