Polisen

Håkan Karlsson, Polischef i Vimmerby

Polisen har haft sina lokaler i Almen 13 i över 30 år. Håkan Karlsson har varit polis och arbetat i Vimmerby större delen av denna tid. Han säger att huset har en speciell själ och att de trivs mycket bra. Han är nöjda med den nuvarande fastighetsförvaltare och säger att vi kommer bra överens. Håkan tycker att kommunikationen mellan hyresgäst och fastighetsförvaltare fungerar bra. Håkan berättar att de under årens lopp haft fastighetsägare som ej haft verksamhet i Vimmerby eller i närheten och att det under dessa perioder varit svårt med kontakten och kommunikationen. Att ha en lokal förankrad fastighetsförvaltare är en viktigt faktor säger Håkan.

Polisen