Kontorslokarer

Fastighet Almen 13 är en renodlad kontorsfastighet och ligger i nära anslutning till centrum. Kontorslokaler finns även i den centralt belägna fastigheten Grönsiskan 8.

kontorslokaler