Fastigheter

Vi erbjuder affärs- och kontorslokaler i Vimmerby. Vi har även industrimark till försäljning. Här finns en presentation av våra fastigheter samt vilka objekt som är lediga för tillfället.