Hotell & Restaurang skolan

Leif Wiklund, Lärare på Hotell och Restaurang skolan.

Leif har jobbat på Vimmerby Gymansium (Hotell & Restaurangskolan) i många år. Deras lokaler renoverades för 12 år sedan och håller fortfarande toppkvalité. Detta på grund av att HR sköter om sin restaurang, sitt kök och sina undervisningslokaler på ett mycket bra sätt. Den höga kvalitén på utrustningen är även en bidragande faktor. De är väldigt nöjda med sina lokaler och känner sig mycket bekväma med AB Saxberget som fastighetsförvaltare.

Vidare tycker Leif att lokalen är ändamålsenlig, att den passar deras verksamhet till fullo. HR:s lokala läge, mitt i centrala Vimmerby, är en fördel. Det är viktigt säger Leif så folk har nära att komma och äta på vår Restaurang.

Leif säger att han skulle vilja sätta upp en skylt så att de blir ännu mer synligt vart HR är lokaliserat.

I det stora hela är Leif och HR mycket nöjda.

Hotell & Restaurangskolan