Om Saxberget

AB Saxberget är ett familjeägt fastighetsförvaltande bolag som i huvudsak förvaltar fastigheter med centralt läge i Vimmerby. Genom dotterbolaget MP International AB ägs ett attraktivt markområde, detaljplanerat för industriändamål.

Vi finns även på Facebook. Klicka här

Våran vision

"Ge vårat bidrag för att öka Vimmerbys attraktionskraft för såväl boende som besökare" 

Våran vision vill sporra till att skapa en stad, som är full av liv med ett gott stadsliv med god handel, rikt kulturliv samt bra restauranger. Vi anser att Vimmerby har en stor potential och attraktionskraft som kommer att öka i framtiden. Vimmerby är en liten pittoresk stad som ligger i de Småländskaskogarna och vi tror på Vimmerby.

Astrid Lindgrensvärld tog emot ca 450,000 besökare 2014. Dessa utgör en viktig målgrupp för såväl Vimmerby som för oss

Vår affärsidé

"Genom en aktiv förvaltning skapa attraktiva miljöer för handel och en levande stadsmiljö så att människors förutsättningar att bo och arbeta i Vimmerby ökar."

För att leva upp till våran affärsidé arbetar vi med ett antal fokusområden som Lokal närvaro, Lyhördhet, Snabba beslutsvägar, God service och sist men inte minst se "de små tingen som gör den stora skillnaden."

  ​